Blog

Rozhovor, Ľubica Rostášová, Fyzio care, Bratislava

Ľubka, ako ste sa k fyzioterapii dostali? Ako ste si tento odbor vybrali?

Išlo o nepriamu voľbu. Začala som študovať rádiológiu, ale odbor nám zrušlili. S kamarátkou sme rozmýšľali čo ďalej. Kamarátka navrhla Lekársku fakultu, kde našla odbor fyzioterapia. Neboli sme si vôbec isté, či nás príjmu. Ale oni nás prijali a my sme začali študovať. Veľmi sa nám odbor zapáčil, ale samozrejme, podstatu sme objavili až po štúdiu, až pri ďalšom vzdelávaní.

Lubica_Rostasova_fyzioportal.sk_01

Ktoré osobnosti Vás vo fyzioterapii inšpirovali?

Tých osobností, ktoré ma inšpirovali je viac, niektorí priamou výučbou a osobným kontaktom, iní prostredníctvom literatúry. Patrí medzi ne prof. Pavel Kolář, pani Jarmila Čápová, ktorú naozaj veľmi obdivujem, Mgr. Marian Jendrichovský, doc. Takáč a tiež nebohý prof. Lewit, doc. Véle a prof. Vojta.

Lubica_Rostasova_fyzioportal.sk_05

Aké sú nové trendy v oblasti vzdelávania?

Nové trendy sa určite zaznamenávajú, či už je to v oblasti diagnostiky alebo terapie – pochopenie vývoja človeka z pohľadu psychomotorického, pochopenie a rešpektovanie hierarchie centrálneho nervového systému v procese riadenia a ovplyvňovania jednotlivých porúch alebo rôzne nové postupy v terapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému a podobne. Myslím si, že kontinuálne vzdelávanie je pre nás fyzioterapeutov nevyhnutné. Osobne sa pravidelne zúčastňujem aj zahraničných kurzov, predovšetkým v Českej republike.

Za príjemný rozhovor ďakujeme Ľubici Rostášovej z Fyzio care z Bratislavy. Najbližšie nám Ľubka prezradí, aký je jej názor na holistický prístup k vzdelávaniu vs. úzka špecializácia, a rovnako tak, ako vníma spoluprácu fyzioteapeut - lekár, fyzioterapeut - tréner.

Ľubkin profil nájdete tu: Ľubica Rostášová, Fyzio care.