Mgr. Ľubica Rostášová • Vzdelanie
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta
 • Roky praxe
  8
 • Cena hodinovej terapie
  40 EUR
 • Zdravotnícke zariadenie
  Mgr. Ľubica Rostášová, Fyzio care - súkromné fyzioterapeutické zariadenie

Špecializácia

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Hluboký systém stabilizace páteře
 • Klappovo lezenie- kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe (J. Čapová)
 • Komplexná terapia trigger pointov a recipročná svalová inhibícia
 • Komplexní terapie bederní páteře a panevního pletence
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Mobilizačné techniky
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Osový ogán - vyšetření, diferencionální diagnostika a léčba
 • Reflexná terapia podľa Vojtu
 • Řetezení porúch v pohybovém aparátu a viscerovertebrální vztahy
 • Viscerovertebralní vztahy a jejich využití v klinické praxi

Ako vám viem pomôcť

Venujem sa diagnostike a terapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému u detí a dospelých, vývojovej kineziológii a špeciálnym metodikám na neurofyziologickom podklade.

Poskytujem komplexnú rehabilitáciu vo všetkých medicínskych odboroch - pediatria, neurológia, ortopédia, traumatológia, chirurgia a ostatné odbory. Zameriavam sa na vertebrogénne ochorenia pohybového systému (poškodenia platničiek aj po operácii), chybné držanie tela, skoliózy, poranenia svalov a šliach, stavy po operáciách kĺbov a pod.