Blog

Pozvánka na dve výnimočné Fyziokaviarne
Priatelia, je nám obrovským potešením pozvať vás do konca roka ešte na dve výnimočné Fyziokaviarne. A síce na X. Fyziokaviareň s pani Jarmilou ČÁPOVOU a na XI. Fyziokaviareň s Prof. PaedDr. Pavlom KOLÁŘOM, Ph.D.
 
30.11. privítame pani Jarmilu Čápovú
TÉMA PREDNÁŠKY: Od posturálnej ontogenézy k terapeutickému konceptu
 
Jej práca výrazne ovplyvnila terapiu pacientov s detskou mozgovou obrnou, pacientov po poranení miechy a po cievnej mozgovej príhode. Pani Jarmila Čápová úzko spolupracovala s docentom MUDr. F. Vele, ktorý sa stal jej učiteľom a radcom na celý zvyšok pracovného života. Ďalej je absolventkou Vojtovej metódy v Kinderzentru v Mníchove, pod priamym vedením prof. V.Vojty a tiež Bobath konceptu.
 
7.12. pozvanie prijal pán profesor PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
TÉMA PREDNÁŠKY: Posturálna funkcia - diagnostika a korekcia
 
Držiteľ početných vedeckých ocenení, pripomeňme:
2003 - udelená bronzová medaila 2. LF UK pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty
2003 - udelená osobné medaila prezidenta republiky Václava Havla za zásluhy o stáť za pedagogickú a vedeckú činnosť
2007 - získal medailu Za zásluhy o štát v oblasti výchovy a vedy z rúk prezidenta republiky
2009 - vyhlásený Učiteľom roka UK 2. LF
 
Na tieto dve výnimočné Fyziokaviarne máte možnosť prihlásiť sa samostatne (12 Eur/ fyziokaviareň) alebo môžete využiť zvýhodnenú cenu 20 Eur pri prihlásení na obe Fyziokaviarne. Obe prednášky sa uskutočnia v DK Ružinov, 18:30 - 20:00.
 
Nech sa páči tu.
 
Naši členovia majú samozrejme účasť aj tentokrát zadarmo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vás čo najsrdečnejšie pozývame k nám na portál. Zaregistrujte sa u nás na Fyzioportal.sk len za 49eur na 12mesiacov a čerpajte výhody členstva, vrátane zvýhodnených cien Fyziokaviarní. Registračný formulár na náš portál nájdete tu. Tešíme sa na vás!
 
X._Fyziokaviaren
 
XI._Fyziokaviaren