Blog

Rozhovor, Miriama Vraniaková, Rehabko, Žilina

Mirka, vy sa v ambulancii Rehabka venujete vrámci rehabilitačnej terapie aj "fyzio canisterapii". A to v spolupráci s úžasnou canisterapeutkou, Martinou Michalkovou. Ako mali členovia našej redakcie možnosť vidieť na vlastné oči, ide o výnimočný projekt, pri ktorom dochádza k spolupráci fyzioterapeuta a canisterapeuta, s cieľom podporiť a zvýšiť efektivitu komplexnej rehabilitácie. Poviete nám o tomto prístupe viac?

Ako ste už naznačili, naozaj ide o jedinečný spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psieho terapeuta, za pomoci canisterapeuta a fyzioterapeuta, na zdravie človeka. Prispieva k lepšiemu prístupu pacienta k procesu liečby a tým aj k celkovému zlepšeniu kvality jeho života. Takáto forma rehabilitácie je vhodná tak u detských ako aj u dospelých pacientov. 

Canisterapia_Rehabko_Zilina_Fyzioportal.sk_(5)

Aký je teda liečebný prínos kontaktu psa a človeka vrámci liečebnej rehabilitácie?

Pôsobenie psa na klienta zlepšuje jeho celkový duševný stav, náladu, komunikáciu a  psycho-sociálny kontakt, ktoré sú dôležité pre úspešnú rehabilitáciu. Jednou z možností využitia canisterapie je aj jej pôsobenie na problematické oblasti z hľadiska ergoterapie. 

V rámci komplexnej detskej rehabilitácie je výhodou canisterapie odbúranie stresu detského pacienta z terapie a dosiahnutie jeho sústredenosti na aktivity prostredníctvom terapie vo forme hry. Vďaka tomu sa môže stať rehabilitácia príjemným zážitkom a zábavou pre detského pacienta. Ovplyvňuje priaznivo nielen psychický, sociálny ale aj fyzický aspekt a rozvoj motoriky dieťaťa. Pre správny psychomotorický vývoj je dôležitý dostatok stimulácie z okolitého prostredia (zraková, sluchová, taktilná, čuchová) a motivácie k motorickému rozvoju. Pes v terapii predstavuje motivačný element, ktorý facilituje pozornosť a motoriku, aktivuje a stimuluje detského pacienta ku terapeutickým aktivitám. U detských pacientov sa využívajú ako terapeutické aktivity rôzne techniky a hry so psom. Hra je prostriedok pre správny psychomotorický vývoj dieťaťa, preto je jej použitie v detskej rehabilitačnej terapii výhodné. Pôsobí pozitívne ladenie, sústredenie na aktivitu, radosť, euforický zážitok a odbúrava strach z terapie.

Canisterapia_Rehabko_Zilina_Fyzioportal.sk_(6)

Ak mám byť ešte konkrétnejšia, vplyv vzájomného kontaktu psa a človeka má pozitívny efekt v nasledujúcich oblastiach:

•Zlepšenie psychickej stránky: celkové ukľudnenie a relaxácia, stimuluje dobrú náladu, pozitívne ladenie, smiech a radosť z terapie, tým prispieva k  odbúraniu stresu z terapie a vedie k lepšiemu zapojeniu do liečebného procesu, odreagovanie sa od problémov.  

•Zlepšenie fyziologických funkcií: zníženie srdcovej frekvencie a dychovej frekvencie, prehĺbenie dychu.

•Vytvára stimulačné podnety a aktiváciu detského pacienta.

•Poskytuje množstvo facilitačných vstupov – zvýšenej aferentácie z exteroreceptorov a proprioreceptorov pri kontakte a aktivitách so psom, a tým zlepšuje senzitívne funkcie a stereognóziu (vnímanie povrchu, tvaru a veľkosti tela psa a predmetov týkajúcich sa psa).

•Zlepšenie hrubej motoriky: posturálnych polôh (vzpriamený sed, kľak, stoj), lokomócie (otáčanie, plazenie, lezenie po štyroch, chôdza vo frontálnej rovine, bipedálna chôdza). 

•Zlepšenie jemnej motoriky: rôzne druhy úchopov, koordinácia oko-ruka, koordinácia ruka-ruka, izolovaný pohyb ruky, uvoľnenie zápästia.

•Umožňuje tréning jemnej motoriky v rôzne náročných posturálnych polohách  (v sede, v kľaku, v stoji).

•Zníženie spasticity a zvýšeného svalového tonusu vďaka celkovému prehriatiu organizmu pri kontakte so psom.

•Zvýšenie svalovej sily, koordinácie pohybov a zlepšenie rovnováhy v rôznych posturálnych polohách.

•Umožňuje senzomotorický tréning - s využitím pomôcok pri terapii formou hry za účasti psa (rôzne prekážky a pomôcky-fitlopty, overbaly).

•Zlepšuje senzorické funkcie: zrak, sluch, čuch, hmat, podnety z vestibulárneho aparátu.

•Zlepšuje kognitívne funkcie: krátkodobá pamäť, orientácia v priestore, somatognózia.

•Využite v rámci ergoterapie: za pomoci psieho terapeuta je možné nacvičovať prvky ADL, pričom sa využíva motivácia a sústredenosť  klienta na terapiu (napríklad nalievanie vody do misky, kŕmenie či obliekanie psa, príprava pokrmu pre psa,..).  

•Podporuje sociálny aspekt: prináša možnosť kreativity, zlepšuje spoluprácu, sociálny kontakt a komunikáciu, zvyšuje samostatnosť, sebavedomie a zodpovednosť, pocit užitočnosti a sebadôvery, zlepšuje vzťahy v rodine, pocit istoty, komunikáciu a spoluprácu.

Podľa cieľa, ktorý si pri terapii konkrétneho pacienta stanovíme, volíme vhodnú techniku, ktorá využíva vplyv vzájomného kontaktu psa a človeka na zlepšenie v niektorej z menovaných oblastí.

Canisterapia_Rehabko_Zilina_Fyzioportal.sk_(4)

Za rozhovor a úvod do témy veľmi pekne ďakujeme Mirke Vraniakovej z Rehabka v Žiline. Mirkin profil nájdete tu: Mirka Vraniaková - Rehabko. Najbližšie sa dozvieme, aké psíky sú pre canisterapiu vhodné, či pre ne existuje dôchodkový vek, či môže byť pri terapii využívaný aj vlastný psík a ako veľmi je canisterapia na Slovensku rozšírená. Na všetky tieto otázky nám odpovie canisterapeutka, Martina Michalková.