Blog

Rozhovor, Lenka Lešková, LL Recovery

Lenka, venujete sa cvičeniu SM systém, ktorého cieľom je odstránenie problémov pohybového aparátu, pričom pomáha najmä pri bolestiach chrbta. V čom vidíte jeho prínos?

SM systém predstavuje veľmi komplexný systém práce s ľudským telom, pomocou ktorého sme schopní odstrániť široké spektrum problémov v oblasti pohybového aparátu ale aj vertebrogénne ťažkosti. Prínos vidím hlavne v komplexnosti pohľadu na ľudské telo, nerieši len jednotlivé časti, vysvetľuje a dáva dôraz na to, že telo funguje ako celok. Cvičenia sú jednoduché, nepotrebujú drahé vybavenie, stačí len 1 lano, s ktorým môže cvičiť aj celá rodina. Výborné je aj to, že klienta zaškolím v priebehu niekoľkých stretnutí a potom si cvičí doma sám a dochádza už len na „kontrolné" termíny, kde si overujem či cvičí technicky správne a prípadne mu pridávam postupne nové cviky. Cvičenie SM systém využívam nielen na riešenie už vzniknutých problémov a bolestí u svojich klientov, ale aj ako prevenciu či kompenzáciu jednostranného zaťaženia, či už v práci alebo pri športe. Bolo by skvelé, keby sa raz stalo toto cvičenie súčasťou vyučovacieho procesu, a aj tréningov u detí, aby si budovali návyk, že treba kompenzovať sedavý spôsob života na jednej strane, ale aj nadmernú športovú záťaž na strane druhej.

Lenka_Leskova_Fyzioportal_-_SM

Pri práci s deťmi s plochými nôžkami cvičíte podľa konceptu Spiral dynamic. O akú techniku ide?

Problémy s detskými nôžkami sú v súčasnosti veľmi rozšírené a žiaľ často je riešením len predpis ortopedických pomôcok a zabúda sa na dôležitosť cvičenia. A ak sa aj rodičovi odporučí s dieťaťom cvičiť, často sú to cvičenia zastarané a neúčinné. Preto sa mi veľmi páči systém Spiral dynamic, ktorý obsahuje cvičenia inovatívne a hravé, ponúka pohľad na chodidlo ako na úžasnú konštrukciu prírody. A zároveň sú to cvičenia účinné pri probléme plochých nôh. Špirálna dynamika je trojrozmerný koncept koordinácie ľudského pohybu založený na anatómii. Využíva systém špirály, ako univerzálneho stavebného kameňa prírody, ktorý je stabilný ale aj veľmi flexibilný. Princípom špirály na nohe je špirálovite zašraubovaná kostra, čiže päta a prednožie sa otáčajú v protichodných smeroch pomocou svalov. Predný holenný sval vytáča pätu smerom von, dlhý lýtkový sval otáča prednožie dovnútra. Svaly predkolenia aktivujú nožnú klenbu a celkové špirálovité zašraubovanie v nohe. Cviky sa realizujú formou hry, využívame rôzne pomôcky, napodobňujeme zvieratká, kreslíme na nôžky aj nôžkami, dotýkame sa, preciťujeme, doslova zobúdzame nôžky, ktoré väčšinu života strávia zavreté v topánkach. A snažíme sa integrovať čo najviac správnych pohybov aj do bežného života.

Lenka_Leskova_Spiral_Dynamic

Čo je to kraniosakrálna terapia a kedy ju využívate?

Kraniosakrálna terapia je praktická, jemná a neinvazívna metóda na zlepšenie zdravia a fyziologických funkcií. Kraniosakrálny systém je len pomerne nedávno objavený fyziologický systém, ktorý sa nachádza vnútri pevnej membrány – dura mater, ktorá obaľuje mozog a miechu. Dôležitou funkciou tohto systému je produkcia, cirkulácia a resorpcia mozgomiešneho moku. Ten udržuje fyziologické prostredie, v ktorom sa vyvíja, žije a pracuje náš mozog a nervový systém. Tento cyklus spôsobuje expandovanie a kontrakciu v pravidelnom rytme. Tento pohyb sa dá jemnou palpáciu vyhmatať a cítiť rukami terapeuta. Spočiatku sa terapia zameriavala len na pohyb kostí lebky v lebečných švoch a korekciu v prípade ich abnormálneho pohybu. Neskôr sa pridali možnosti palpácie na celom  tele, hlavne však v oblasti veľkých kĺbov a priečnych fasciálnych systémov ako sú oblasť panvového dna, bránice a krku. Terapia je využiteľná pri riešení mnohých zdravotných problémov. Ja ju najčastejšie využívam pri bolestiach hlavy, na odstránenie tinnitusu, na uvoľnenie driekovej chrbtice pri veľkej bolestivosti, pri psychických problémoch, vyčerpaní, aj u detí s DMO, pri sťaženom dýchaní, problémami so spánkom, pri starých úrazoch v oblasti kostrče... využitie je naozaj široké, jedinou závažnou kontraindikáciu je aneurizma. Terapia je veľmi príjemná a obľúbená u všetkých vekových kategórii.

Lenka_Lešková

Za rozhovor veľmi pekne ďakujeme Lenke Leškovej z LL Recovery. Jej profil nájdete tu: Lenka Lešková - profil.