Zuzana Cabadajová • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Roky praxe
  25
 • Cena hodinovej terapie
  20 EUR
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Špecializácia

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II.
 • Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

Ako vám viem pomôcť

Pracujem ako fyzioterapeut, riešim problémy s pohybovým aparátom a po vyšetrení stanovujem terapiu na domáce liečenie, taktiež inštruktáž režimových opatrení a prevenciu.