Mgr. Jozef Poljak • Vzdelanie
  SZU - fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Roky praxe
  13
 • Zdravotnícke zariadenie
  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Špecializácia

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Bobath koncept
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Loptičková facilitácia a nešpecifická mobilizácia mäkkých tkanív
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Propriofoot koncept
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

Ako vám viem pomôcť

Venujem sa diagnostike a terapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému u detí a dospelých a špeciálnym metodikám na neurofyziologickom podklade, ktoré pomocou motorického učenia dokážu napraviť naše zlé pohybové návyky.

Špecializujem sa na po-úrazovú fyzioterapiu, ale venujem sa aj komplexnej rehabilitácii v iných medicínskych odboroch:
- ortopédia dospelá aj detská,
- chirurgia,
- neurochirurgia,
- neurológia,
- pediatria a ostatné odbory