Nájdi fyzioterapeuta

Mgr. Dagmara Petrušová

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů, Dr. Pavel Švejcar
 • Hippoterapia
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda

 • Vzdelanie
  SZU Banská Bystrica, magister
 • Roky praxe
  16
 • Zdravotnícke zariadenie
  Fyzioterapeut Szčo

Bc. Andrea Čepcová

 • DNS Fit KIDs
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Respirační fyzioterapie
 • Spiraldynamik I.
 • Spiraldynamik® Basic Med

 • Vzdelanie
  Bc.
 • Roky praxe
  7
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Mgr. Miriama Vraniaková

 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů, Dr. Pavel Švejcar
 • Hipporehabilitácia v praxi
 • Hlas a dech, Jana Lewitová
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Noha - diagnostika a korekce, PhDr. Petra Vondrašová Ph.D.
 • O vnitřních prostorech, Klára Lewitová
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, odbor fyzioterapia
 • Roky praxe
  4
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Mgr. Miriama Šinglerová

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II.
 • Bankovanie
 • Dornova metóda PLUS
 • Kineziotaping
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnicka univerzita
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Ambio rehabilitačné centrum

Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT

 • Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • Diagnostika a liečba dysfunkcie svalov panvového dna
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Hipporehabilitácia v praxi
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D, E
 • Pilates medical
 • Propriofoot koncept
 • Redcord Medical - 1., 2., 3.
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

 • Vzdelanie
  Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Medzinárodný inštitút McKenzie
 • Roky praxe
  28
 • Zdravotnícke zariadenie
  REVITALIS - centrum fyzioterapie

PaedDr. Daniel Klačko

 • BOSU Rehab
 • Cvičenie na fitloptách a overbaloch
 • DNS - A, Sport II, Sport III - cert. tréner v rámci športového tréningu
 • Funkčná manuálna medicína - metóda Doc. MUDr. Miroslav TICHÝ
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kineziotaping
 • Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie MDT - modul A, C: mechanická diagnostika a terapia pohybového systému driekovej chrbtice
 • Posturálna ontogenéza - terapeutický koncept: Jarmila Čápova
 • SM-system: tréner, resp. terapeut SPS metódy spiral. stabilizácie chrbtice
 • Vedený pasívny strečing
 • Viscerovertebralní vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Vitality FLOSSING

 • Vzdelanie
  SZŠ - fyzioterapeut, resp. rehabilitačný pracovník, VŠ I. stupňa: Mgr. - PdF UK, VŠ II. stupňa: PaedDr. - FTVŠ UK
 • Roky praxe
  25
 • Zdravotnícke zariadenie
  Dr. DanKO - Račianska 66, 831 02 Bratislava

Lucia Astrabová

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS, A
 • Kineziotaping
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, odbor fyzioterapia
 • Roky praxe
  2
 • Zdravotnícke zariadenie
  Medicínske zariadenie Mlynská dolina, Národné športové centrum

Mgr. Peter Hulej, Cert. MDT

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C
 • Kineziotaping
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Pilates medical

 • Vzdelanie
  Lekárska fakulta UK v Bratislave, odbor: fyzioterapia
 • Roky praxe
  10
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Mgr. Lenka Krchňáková

 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Fyzioterapia poúrazovych a pooperačných stavov končatín - Švejcar
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Redcord Medical - 1., 2.
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Magisterské štúdium, SZU Bratislava
 • Roky praxe
  3
 • Zdravotnícke zariadenie
  Therapy Clinic

Simona Vašková

 • ACT v pediatrii
 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Kineziotaping
 • Kraniosakrálna terapia 1. úroveň
 • Nadstavbový seminár Bazalnej stimulácie
 • Prehlbujúci seminár Bazalnej stimulácie 1
 • Prehlbujúci seminár Bazalnej stimulácie 2
 • Úvod do HANDLE prístupu
 • Využitie nových konceptov v terapeutickej praxi u deti s DMO
 • Základný seminár Bazálnej stimulácie
 • Základy HANDLE prístupu

 • Vzdelanie
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Denné Centrum POMOCNÍČEK