Nájdi fyzioterapeuta

Zuzana Cabadajová

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II.
 • Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Roky praxe
  25
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Mgr. Peter Škoda

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Spiraldynamik I.
 • Terapia ramenného kĺbu z pohľadu BPP (Bazálnych posturálnych prgramov) (J. Čapová)

 • Vzdelanie
  Slovenská Zdravotnícka Univerzita
 • Roky praxe
  4

Mgr. Jozef Poljak

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Bobath koncept
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Loptičková facilitácia a nešpecifická mobilizácia mäkkých tkanív
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Propriofoot koncept
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  SZU - fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Roky praxe
  13
 • Zdravotnícke zariadenie
  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Mgr. Lucia Rolčeková

 • Diagnostika a liečba dysfunkcie svalov panvového dna
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B
 • Pilates clinic method
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita Banská Bystrica
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

PhDr. Mgr. Šárka Tomková

 • ACT v pediatrii
 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Algonix therapy
 • Diagnostika a liečba dysfunkcie svalov panvového dna
 • Fyzikálna terapia
 • Kineziotaping
 • Mobilizačné a mäkké techniky
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Propriofoot koncept
 • Športová fyzioterapia

 • Roky praxe
  20
 • Zdravotnícke zariadenie
  Tao Fyzio

Bc. Michal Palkech

 • Bankovanie
 • Cvičenie na fitloptách a overbaloch
 • Dysfunkcie kĺbov DKK
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Propriofoot koncept
 • Psychosomatická rehabilitácia
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany
 • Roky praxe
  10
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

PhDr. Daniela Kadlecová

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Bankovanie
 • Kineziotaping
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Pilates medical
 • PPA (Palaščák Pelvic Approach) - REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna
 • Vertical Walking

 • Vzdelanie
  TU FZaSP Trnava fyzioterapia a liečebná rehabilitácia
 • Roky praxe
  33
 • Zdravotnícke zariadenie
  SZŠ, Daxnerova 6, Trnava

Mgr. Marcela Sokirková

 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II.
 • Diagnostika a kinezioterapia u idiopatickej skoliózy u deti a dospelých
 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode
 • Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna
 • Kineziotaping
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)

 • Vzdelanie
  UNIPO - Fakulta zdravotníckych odborov
 • Roky praxe
  7

Mgr. Petra Borisová

 • Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let
 • Diastáza v tehotenstve a po pôrode
 • DNS v pediatrii
 • Dornova metóda PLUS
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C
 • Fyzioterapia dysfunkce svalov panvového dna a inkontinencie moču
 • Fyzioterapia po pôrode
 • Fyzioterapia svalov panvového dna
 • Fyzioterapia v tehotenstve
 • Kinestetická mobilizácia Modul 1/2
 • Kineziotaping
 • Maderoterapia tela
 • Maderoterapia tváre
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B
 • PANat se vzduchovými dlahami/Rehabilitace dětí s mozkovými hybnými poruchami a vrozenými vadami
 • Propriofoot koncept
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)
 • SPS III. + IV. (SM-systém 3, 4)
 • Úvod do HANDLE prístupu
 • Základy HANDLE prístupu

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Roky praxe
  10
 • Zdravotnícke zariadenie
  Fyziobella

Vierka Kobelová, Dipl. f.

 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B
 • Fyzioterapia a fyziotréning v gynekológii a pôrodníctve
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • SM-systém 1, 2
 • Spiraldynamik® Basic Med

 • Vzdelanie
  Diplomovaný fyzioterapeut
 • Roky praxe
  3
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic