Nájdi fyzioterapeuta

PaedDr. Daniel Klačko

 • BOSU Rehab
 • Cvičenie na fitloptách a overbaloch
 • DNS - A, Sport II, Sport III - cert. tréner v rámci športového tréningu
 • Funkčná manuálna medicína - metóda Doc. MUDr. Miroslav TICHÝ
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kineziotaping
 • Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie MDT - modul A, C: mechanická diagnostika a terapia pohybového systému driekovej chrbtice
 • Posturálna ontogenéza - terapeutický koncept: Jarmila Čápova
 • SM-system: tréner, resp. terapeut SPS metódy spiral. stabilizácie chrbtice
 • Vedený pasívny strečing
 • Viscerovertebralní vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Vitality FLOSSING

 • Vzdelanie
  SZŠ - fyzioterapeut, resp. rehabilitačný pracovník, VŠ I. stupňa: Mgr. - PdF UK, VŠ II. stupňa: PaedDr. - FTVŠ UK
 • Roky praxe
  25
 • Zdravotnícke zariadenie
  Dr. DanKO - Račianska 66, 831 02 Bratislava

Monika Struhárová

 • Bankovanie
 • Cvičenie na fitloptách a overbaloch
 • Cvičenie v tehotenstve a po pôrode
 • FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie (Mgr. Fischerová)
 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Noha - diagnostika a korekce, PhDr. Petra Vondrašová Ph.D.
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bc.
 • Roky praxe
  3
 • Zdravotnícke zariadenie
  FYZIOKLINIK

Mgr. Peter Hulej, Cert. MDT

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C
 • Kineziotaping
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Pilates medical

 • Vzdelanie
  Lekárska fakulta UK v Bratislave, odbor: fyzioterapia
 • Roky praxe
  10
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Mgr. Lenka Krchňáková

 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Fyzioterapia poúrazovych a pooperačných stavov končatín - Švejcar
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Record Medical - 1., 2.
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Magisterské štúdium, SZU Bratislava
 • Roky praxe
  3
 • Zdravotnícke zariadenie
  Therapy Clinic

Simona Vašková

 • ACT v pediatrii
 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Kineziotaping
 • Kraniosakrálna terapia 1. úroveň
 • Nadstavbový seminár Bazalnej stimulácie
 • Prehlbujúci seminár Bazalnej stimulácie 1
 • Prehlbujúci seminár Bazalnej stimulácie 2
 • Úvod do HANDLE prístupu
 • Využitie nových konceptov v terapeutickej praxi u deti s DMO
 • Základný seminár Bazálnej stimulácie
 • Základy HANDLE prístupu

 • Vzdelanie
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Denné Centrum POMOCNÍČEK

Mgr. Klára Bačíková

 • Bazální stimulace I. modul
 • Bazální stimulace II. modul
 • Kineziotaping
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Mgr. Zuzana Melicherčíková

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II.
 • Kineziotaping
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A
 • Propriofoot koncept
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotnictva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Roky praxe
  4
 • Zdravotnícke zariadenie
  Kúpele Bojnice

Mgr. Marcela Medveďová

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Bankovanie
 • Kineziotaping
 • Propriofoot koncept
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)
 • SPS III. + IV. (SM-systém 3, 4)

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Roky praxe
  8
 • Zdravotnícke zariadenie
  Poliklinika, Banská Bystrica

Mgr. Mária Matavová

 • Blackroll® tréner
 • Fascial Fitness
 • Kineziotaping
 • Spiraldynamik® Basic Med
 • Spiraldynamik® Intermediate
 • SPS - Dolná končatina
 • SPS - Horná končatina
 • SPS - RTG, MR, CT diagnostika
 • SPS Hernia disku
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)
 • SPS III. + IV. (SM-systém 3, 4)
 • SPS Skolióza
 • SPS Svalové reťazce

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
 • Roky praxe
  3
 • Zdravotnícke zariadenie
  AF Rehab

Mgr. Anna Páleníková

 • Autoreflexné zapojenie HSS prenatálne, postnatálne terapeutické polohy (Košinová) - časť I.-III.
 • Hipporehabilitácia v praxi
 • Hlboký stabilizačný systém chrbtice /Lepšíková, Valouchová
 • Kineziotaping
 • Klinická diagnostika vertebrogénnych ochorení/ P. Kolář
 • Kostrčový syndróm a jeho diferenciálna diagnostika podľa Tichého
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivnísegmentální centrace / P. Švejcar
 • Mobilizačné a mäkké techniky
 • Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov v každodennej praxi podľa Havrdu
 • Propriofoot koncept
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • Reflexná masáž planty nohy a palmy ruky
 • Vývojová kineziológia v myoskeletálnej medicíne / P. Kolář

 • Vzdelanie
  SZU Bratislava
 • Roky praxe
  40
 • Zdravotnícke zariadenie
  FRO, Ružinovská poliklinika, a.s., Bratislava