Nájdi fyzioterapeuta

PhDr. Antónia Wagnerová

 • Algoritmus a manažment terapie nohy od 2 do 17 rokov
 • DNS Fit KIDs
 • Fyzioterapia, fyziotréning v tehotenstve, po pôrode a terapia panvového dna
 • Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku
 • Laktačný program pre zdravotníkov
 • Motýlie masáže pre predčasniatka
 • Reflexná terapia podľa Vojtu
 • Vaničkovanie

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - II. stupeň, Prešovská univerzita v Prešove ( prebieha rigorózne pokračovanie)
 • Roky praxe
  9
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Mgr. Danica Pišková

 • FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie (Mgr. Fischerová)
 • Kineziotaping
 • Redcord Medical - 1.
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • Terapeutický koncept BPP (Bazálne posturálne programy) (J. Čapová)

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnicka univerzita
 • Roky praxe
  6
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

PhDr. Nina Sládeková, PhD.

 • Armeo®
 • Bankovanie
 • Coordination dynamic therapy
 • Masáž s využitím lávových kameňov
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • Roboticky asistovaná terapia Lokomat®
 • Speciáni kineziologie pohybového aparátu člověka - diferenciální diagnostika
 • Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Bratislava (Mgr., PhDr., PhD.)
 • Roky praxe
  10
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic Nitra

PhDr. Jakub Chalabala

 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov v každodennej praxi podľa Havrdu
 • Podiatrické minimum

 • Vzdelanie
  SZU Bratislava
 • Roky praxe
  8
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Mgr. Magdaléna Varcholová

 • Cvičenie na fit loptách
 • Cvičenie na fitloptách a overbaloch
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Pilates medical
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnicka univerzita
 • Roky praxe
  28
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Mgr. Ľubica Rostášová

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Hluboký systém stabilizace páteře
 • Klappovo lezenie- kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe (J. Čapová)
 • Komplexná terapia trigger pointov a recipročná svalová inhibícia
 • Komplexní terapie bederní páteře a panevního pletence
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Mobilizačné techniky
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Osový ogán - vyšetření, diferencionální diagnostika a léčba
 • Reflexná terapia podľa Vojtu
 • Řetezení porúch v pohybovém aparátu a viscerovertebrální vztahy
 • Viscerovertebralní vztahy a jejich využití v klinické praxi

 • Vzdelanie
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta
 • Roky praxe
  8
 • Zdravotnícke zariadenie
  Mgr. Ľubica Rostášová, Fyzio care - súkromné fyzioterapeutické zariadenie

Bc. Barbora Šimunová

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS, A
 • Propriofoot koncept
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • PPA (Palaščák Pelvic Approach) - REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna
 • Propriofoot koncept
 • Redcord Medical - 1.
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)

 • Vzdelanie
  SZŠ - fyzioterapeut, vysokoškolské 3.stupňa, FTVŠ UK
 • Roky praxe
  24

Mgr. Zuzana Dilik

 • Bankovanie
 • Dech a diastáza
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom
 • Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby
 • Dornova metóda PLUS
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C
 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode
 • Fyzioterapia a fyziotréning v gynekológii a pôrodníctve
 • Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna
 • Fyzioterpia a fyziotréning svalov panvového dna
 • Joga v rehabilitácií
 • Kineziotaping
 • Kostrčový syndróm a diferenciálna diagnostika chybného postavenia panvy
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Lymfodrenážna masáž
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B
 • Mobilizačné a mäkké techniky
 • Mobilizačné techniky
 • Mobilizačné techniky v oblasti kĺbov, chrbtice a končatín
 • Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov v každodennej praxi podľa Havrdu
 • Podiatrické minimum
 • PPA (Palaščák Pelvic Approach) - REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnicka univerzita
 • Roky praxe
  9
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Oliver Poór

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B
 • Pilates medical
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  FTVŠ Bratislava
 • Roky praxe
  8
 • Zdravotnícke zariadenie
  NTC