Nájdi fyzioterapeuta

Mgr. Iveta Stanková

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kineziotaping
 • Koncept podľa Roswithy Brunkow
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C, D
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Redcord Medical - 1., 2., 3.
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

 • Vzdelanie
  LFUK odbor fyzioterapia
 • Roky praxe
  31
 • Zdravotnícke zariadenie
  Rebalance, sport-fyzio centrum

PhDr. Michaela Kotrbancová

 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Diagnostika a liečba dysfunkcie svalov panvového dna
 • Koncept podľa Roswithy Brunkow
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Propriofoot koncept
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Univerzita Karlova, FTVS, Praha
 • Roky praxe
  20
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Mgr. Ľubica Rostášová

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Hluboký systém stabilizace páteře
 • Klappovo lezenie- kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe (J. Čapová)
 • Komplexná terapia trigger pointov a recipročná svalová inhibícia
 • Komplexní terapie bederní páteře a panevního pletence
 • Komplexní terapie krční páteře
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Mobilizačné techniky
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Osový ogán - vyšetření, diferencionální diagnostika a léčba
 • Reflexná terapia podľa Vojtu
 • Řetezení porúch v pohybovém aparátu a viscerovertebrální vztahy
 • Viscerovertebralní vztahy a jejich využití v klinické praxi

 • Vzdelanie
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta
 • Roky praxe
  8
 • Zdravotnícke zariadenie
  Mgr. Ľubica Rostášová, Fyzio care - súkromné fyzioterapeutické zariadenie

Mgr. Magdaléna Šály

 • Bankovanie
 • Dornova metóda PLUS
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C
 • FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie (Mgr. Fischerová)
 • Kineziotaping
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C
 • Mobilizačné a mäkké techniky
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov v každodennej praxi podľa Havrdu
 • Podiatrické minimum
 • SM system pri skoliózach

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnicka univerzita
 • Roky praxe
  7
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Oliver Poór

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B
 • Pilates medical
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  FTVŠ Bratislava
 • Roky praxe
  8
 • Zdravotnícke zariadenie
  NTC

Zuzana Cabadajová

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II.
 • Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Roky praxe
  25
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Mgr. Peter Škoda

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Spiraldynamik I.
 • Terapia ramenného kĺbu z pohľadu BPP (Bazálnych posturálnych prgramov) (J. Čapová)

 • Vzdelanie
  Slovenská Zdravotnícka Univerzita
 • Roky praxe
  4

Mgr. Jozef Poljak

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II., III., IV.
 • Bobath koncept
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Loptičková facilitácia a nešpecifická mobilizácia mäkkých tkanív
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Propriofoot koncept
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  SZU - fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Roky praxe
  13
 • Zdravotnícke zariadenie
  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Mgr. Lucia Rolčeková

 • Diagnostika a liečba dysfunkcie svalov panvového dna
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B
 • Pilates clinic method
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita Banská Bystrica
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT

Bc. Monika Hržičová

 • Bankovanie
 • Cvičenie na fitloptách a overbaloch
 • Cvičenie v tehotenstve a po pôrode
 • FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie (Mgr. Fischerová)
 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C, D
 • Noha - diagnostika a korekce, PhDr. Petra Vondrašová Ph.D.
 • PPA (Palaščák Pelvic Approach) - REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bc.
 • Roky praxe
  7
 • Zdravotnícke zariadenie
  VitalClinic