Nájdi fyzioterapeuta

Mgr. Magdaléna Šály

 • Bankovanie
 • Dornova metóda PLUS
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C
 • FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie (Mgr. Fischerová)
 • Kineziotaping
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C
 • Mobilizačné a mäkké techniky
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov v každodennej praxi podľa Havrdu
 • Podiatrické minimum
 • SM system pri skoliózach

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnicka univerzita
 • Roky praxe
  10
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

 • ACT v pediatrii
 • Autoreflexné zapojenie HSS prenatálne, postnatálne terapeutické polohy (Košinová) - časť I.-III.
 • Bobath koncept
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů, Dr. Pavel Švejcar
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Pilates medical
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

 • Roky praxe
  20
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Mgr. Natália Vavrinská

 • Cvičenie v tehotenstve a po pôrode
 • Dech a diastáza
 • Diagnostika a liečba dysfunkcie svalov panvového dna
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom
 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode
 • Fyzioterapia a fyziotréning v gynekológii a pôrodníctve
 • Joga v rehabilitácií
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • PPA (Palaščák Pelvic Approach) - REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Roky praxe
  8
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Monika Fehérová, Dipl. f.

 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • PPA (Palaščák Pelvic Approach) - REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna

 • Vzdelanie
  SZŠ Záhradnícka 44, Diplomovaný fyzioterapeut
 • Roky praxe
  4
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Bc. Monika Hržičová

 • Bankovanie
 • Cvičenie na fitloptách a overbaloch
 • Cvičenie v tehotenstve a po pôrode
 • FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie (Mgr. Fischerová)
 • Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode
 • Kineziotaping
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C, D
 • Noha - diagnostika a korekce, PhDr. Petra Vondrašová Ph.D.
 • PPA (Palaščák Pelvic Approach) - REHASPRING koncept dysfunkcie svalov panvového dna
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bc.
 • Roky praxe
  7
 • Zdravotnícke zariadenie
  VitalClinic

Mgr. Martina Klochanová

 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie (Mgr. Fischerová)
 • Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov
 • Kineziotaping
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C
 • Psychosomatická rehabilitácia
 • Spiraldynamik® Basic Med
 • SPS I. + II. (SM-systém 1, 2)

 • Vzdelanie
  U.P.J.Š v Košiciach
 • Roky praxe
  7
 • Zdravotnícke zariadenie
  VitalClinic

Mgr. Iveta Stanková

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kineziotaping
 • Koncept podľa Roswithy Brunkow
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C, D
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Redcord Medical - 1., 2., 3.
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

 • Vzdelanie
  LFUK odbor fyzioterapia
 • Roky praxe
  31
 • Zdravotnícke zariadenie
  Rebalance, sport-fyzio centrum

Mgr. Filip Vojtaššák

 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom
 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Redcord Medical - 1.

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Roky praxe
  5
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic Bratislava

Mgr. Elena Šafárová

 • Kineziotaping
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • SM-systém 1, 2

 • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Roky praxe
  2
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic Nitra

PhDr. Michaela Kotrbancová

 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Diagnostika a liečba dysfunkcie svalov panvového dna
 • Koncept podľa Roswithy Brunkow
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A, B, C, D
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Propriofoot koncept
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • SM-systém 1, 2
 • SM-systém 3, 4

 • Vzdelanie
  Univerzita Karlova, FTVS, Praha
 • Roky praxe
  20
 • Zdravotnícke zariadenie
  Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie REHABKO - PhDr. Michaela Kotrbancová Cert.MDT