Mgr. Iveta Stanková • Vzdelanie
  LFUK odbor fyzioterapia
 • Roky praxe
  31
 • Cena hodinovej terapie
  45 EUR
 • Zdravotnícke zariadenie
  Rebalance, sport-fyzio centrum

Špecializácia

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I.
 • Aplikačné techniky vo fyzikálnej terapii
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia – DNS - A, B, C, D
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe
 • Kineziotaping
 • Koncept podľa Roswithy Brunkow
 • Kurz diagnostika a terapia funkčných porúch
 • McKenzie metóda – mechanická diagnostika a terapia - A
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A, B, C, D
 • Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia - metóda PNF
 • Redcord Medical - 1., 2., 3.
 • Reflexná lokomócia podľa prof. Vojty - Vojtova metóda
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Ako vám viem pomôcť

Urobím diagnostiku aktuálneho problému, zvolím adekvátnu terapiu, ktorú klientovi vysvetlím.