Mgr. Ľudmila Rypáková • Vzdelanie
  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
 • Roky praxe
  6
 • Cena hodinovej terapie
  40 EUR
 • Zdravotnícke zariadenie
  Vitalclinic

Špecializácia

 • Akrálna koaktivačná diagnostika
 • Akrálna koaktivačná terapia - ACT I., II.
 • Kineziotaping
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Metóda Ľudmily Mojžíšovej - A
 • Neuro-muskulo-skeletálny koncept Jendrichovský M.
 • Nordic Walking - severská chôdza
 • Podiatria pre lekárov a fyzioterapeutov v každodennej praxi podľa Havrdu
 • Podiatrické minimum

Ako vám viem pomôcť

Mojím cieľom je pozitívne ovlpyvniť kvalitu zdravia klienta, ktorá môže byť narušená z rôznych príčin a ovplyvňuje synchronizáciu pohybového prejavu.

Základom úspešnej terapie je dôkladná diagnostika a následná úprava svalovej nerovnováhy, porušených pohybových stereotypov a ovplyvnenie porúch stability na rôznych úrovniach. Zameriavam sa na optimalizácia respiračných parametrov s následnou reedukáciou, rehabilitácia poúrazových a pooperačných stavov, úprava biemechaniky chôdze.

Neodeliteľnou súčasťou je aktívne integrovanie klienta do tvorby pohybového zdravia a selfterapia.