Blog

Bobath koncept - vyšetrenie a liečba dospelých s neurologickým ochorením

BOBATH KONCEPT PRE DOSPELÝCH PO PRVÝKRÁT V BRATISLAVE

Milí kolegovia, je nám veľkým potešením pozvať vás na odborný certifikovaný kurz "Bobath koncept - vyšetrenie a liečba dospelých s neurologickým ochorením".

Tento základný kurz je určený fyzioterapeutom, klinickým logopédom a logopédom v zdravotníctve.

Cieľom je získať osobitnú odbornú spôsobilosť v komplexnej diagnostike a pohybovej liečbe dospelých osôb s neurologickým ochorením, najmä pacientov po cievnej mozgovej príhode.

Obsah kurzu je teoreticko-praktický. Súčasťou je klinická prax s pacientmi s dôrazom na riešenie problémov v oblasti porušených aktivít a motorických funkcií.

Požiadavky pre úspešné ukončenie certifikovaného kurzu:

•    písomný test

•    vypracovanie a obhájenie projektu - vypracovanie kazuistiky pacienta

•    praktická skúška

Kurz je zastrešený medzinárodnou organizáciou IBITA, ktorá je celosvetovou federáciou certifikovaných inštruktorov Bobath konceptu. Absolvent kurzu získa taktiež certifikát IBITA s medzinárodnou platnosťou.

Odborným garantom a lektorom kurzu je Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., IBITA inštruktor (www.IBITA.org).

Dĺžka kurzu: kurz je rozdelený na tri časti, 3 x 5 dní. Celkom obsahuje 150 hodín.

Počet účastníkov kurzu: 12

Cena kurzu: 890e

Možnosť platby: Kurz je možné uhradiť jednorazovo alebo je možné platbu rozdeliť do troch krokov:  40% z ceny sa platí po prihlásení sa na kurz, následne sa zvyšná platba rozdelí na 30% z ceny kurzu pred 1.časťou kurzu a na 30% z ceny kurzu pred druhou časťou kurzu.

 

Harmonogram kurzu:

1. časť kurzu: 8. – 12. september 2021

2. časť kurzu: 6. - 10. október 2021

3. časť kurzu: 10.- 14. november 2021

Kurz sa uskutoční iba v prípade plného počtu účastníkov, to znamená dvanásť. Ak sa kurz nenaplní, zálohy sa zvyšným záujemcom o kurz vrátia. Ak bude potrebný niektorý z termínov pre nepriaznivý vývin pandemickej situácie posunúť, nájdeme náhradný termín v priebehu jari/leta 2022.

Miesto konania kurzu: Vitalclinic Bratislava, Cintorínska 9, 81108 Bratislava

Registácia: V prípade záujmu o registráciu, prosím, píšte na lucia.luknarova@vitalclinic.sk.