Blog

Rozhovor, Lucia Rolčeková, Rehabko, Žilina

Maminy, budúce maminy, prečítajte si rozhovor s Luckou Rolčekovou z Rehabka v Žiline, je to veľmi užitočné čítanie na tému panvového dna, ktoré by nemalo ujsť vašej pozornosti.  

S akými poruchami panvového dna sa vo svojej praxi stretávate?

Najčastejšie ide o dysfunkciu v zmysle stresovej inkontinencie alebo hypertonus svalov panvového dna. Ten často spôsobuje funkčnú ženskú sterilitu alebo bolestivú menštruáciu, či rôzne iné zreťazené poruchy.

Odporúčate nejakú preventívnu starostlivosť o panvové dno, aj keď nemáme zjavné ťažkosti?

Určite áno. A povinne všetkým ženám! Naše panvové dno je zaťažované z mnohých strán. Jedna vec je samotné tehotenstvo a pôrod. Ďalším faktorom je dvíhanie ťažkých bremien, či už sú to nákupy alebo ťažké činky v posilňovni a v neposlednom rade stres, ktorý tiež negatívne ovplyvňuje stav nášho panvového dna.

L.Rolcekova_Rehabko_L.J.Hanus_(1)

Aký je váš názor na trampoliny (jumping) a vplyv tohto športu na panvové dno žien?

Všeobecne je to forma cvičenia, ktorú ja osobne veľmi neobľubujem. Príde mi zbytočné v dnešnej sedavej dobe znova preťažovať a skracovať to, čo už je preťažené a skrátené. Navyše pre ženy s dysfunkciou panvového dna, aj keď sa klinicky ešte nemusí manifestovať, je to priama cesta k nepríjemným problémom s panvovým dnom.  Stále je to však moderný šport a ak aj nejaká moja klientka chce cvičiť jumping, tak ju neodhováram, ale povieme si preventívne opatrenia, ktoré by mala robiť, aby boli obe strany spokojné.

Čo si myslíte o prínose Kegelových cvikov?

Určite kvitujem túto techniku. Avšak si myslím, že najskôr by mala žena pochopiť, kde sa svaly panvového dna nachádzajú a ako ich vedome ovládať. Prepojiť myseľ s telom aby bol efekt skutočne požadovaný a žena pochopila, čo vlastne jej panvové dno všetko dokáže. Vedela ho zapojiť. Samostatne ale aj v bežných denných činnostiach.

Ubližujú ženy nejako nevedomky samy svojmu panvovému dnu?

Myslím, že mu najviac ublížia v období tehotenstva a po pôrode. Keď sa všetka ich pozornosť obráti na bábätko a oni zabudnú na starostlivosť o vlastné telo. Nemôžeme to ale nikomu vyčítať. Také sme. Tu by som práve zdôraznila dôležitosť prevencie, ktorá by mala byť ešte pred samotným tehotenstvom. A určite mu môžu ublížiť nadmernou fyzickou záťažou.

Aký mate názor na vrcholový šport a stav panvového dna u žien (atletika, skoky, vzpieranie, vytrvalostné behy ..)?

Každý vrcholový šport v sebe nesie mnohé riziká. Taktiež panvové dno tu dostáva zabrať. Toto je ale vždy v rukách daného športovca, či venuje dostatočný čas na regeneráciu a kompenzačné cvičenie, kde by u žien malo samozrejme patriť aj cvičenie panvového dna. Nielen nácvik jeho posilnenia, ale v tomto prípade najmä nácvik relaxácie.

Objavuje sa nárast klientov s poruchami panvového dna?

Žijeme v dobe kedy už prestalo byť módne vydať sa a mať deti v 20tke. A bohužiaľ reprodukčný systém neoklameme. Žien po 30tke, ktorým sa nedarí počať bábätko je bohužiaľ stále viac a viac. Druhú časť tvoria práve mladé športovkyňe. Tie však veľakrát prichádzajú do ambulancie s úplne inými primárnymi symptómami a až po dôkladnom vyšetrení sa dopracujeme k tomu, že problém bude asi práve v hypertone panvového dna. No a v neposlednom rade sú to  ženy trpiace inkontinenciou. Tu by som rada vyzdvihla dôležitosť fyzioterapie práve na začiatku ochorenia kedy dochádza k úniku len pri zvýšení vnútrobrušného tlaku. Napríklad pri kašli, kýchaní alebo pri poskokoch. Práve takýto stav sa dá najľahšie zvrátiť. Ženy to ešte stále zvyknú neriešiť, dajú si intimku a hotovo. A pritom stačí nejaký čas venovať svalom panvového dna a všetko by bolo znovu v poriadku.

Využívate vyšetrenie per vaginam?

Pre zistenie svalovej sily u žien trpiacich inkontinenciou vždy pristupujem per vaginam. Nakoľko len takto dokážem jednoznačne povedať, či je panvové dno dostatočné silné a či žena správne chápe ako má svaly zapojiť.

Je vhodná a prospešná preventívna fyzioterapia so zameraním na panvové dno počas tehotenstva a po pôrode?

Určite áno. Ideálny stav však je, ak žena začala s nejakou pohybovou aktivitou už pred počatím bábätka. V každom prípade by som odporúčala každej mamičke aspoň zopár návštev u fundovaného fyzioterapeuta, aby sa naučila pracovať so svojim panvovým dnom. 

L.Rolcekova_Rehabko_L.J.Hanus_(2)

Za rozhovor veľmi pekne ďakujeme Lucke Rolčekovej z privátnej ambulancie liečebnej rehabilitácie REHABKO pod vedením PhDr. Michaely Kotrbancovej Cert.MDT. Luckin profil nájdete tu: Lucka Rolčeková - Rehabko.

Autor fotografií: Ľ.J.Hanus