Blog

Rozhovor, Miriama Vraniaková, fyzioterapeut a Martina Michalková, canisterapeut, Rehabko, Žilina

Výsledkom ôsmich rokov vzájomnej spolupráce ambulancie Rehabka a úžasnej canisterapeutky Martiny Michalkovej, riaditeľky neziskovej organizácie Zmysel života, je využitie asistencie psíkov (canisterapie) vo fyzioterapii a v liečebnej rehabilitácii. Ako sme mali možnosť vidieť na vlastné oči, Rehabko zmysláčik je výnimočný projekt, pri ktorom dochádza k spolupráci fyzioterapeuta, canisterapeuta, psieho terapeuta a pacienta, s cieľom podporiť a zvýšiť efektivitu liečebnej rehabilitácie. Ako ste sa, dámy, k tejto terapii dostali a čím Vás tak oslovila?

Mirka, fyzioterapeutka: Prvý krát som sa zoznámila s animoterapiou počas štúdia v Brne v Centre Kocianka, kde v rámci liečebnej rehabilitácie poskytujú rôzne formy animoterapie (canisterapiu, hipoterapiu, animoterapiu s malými a hospodárskymi zvieratami) pre dospelých a deti so zdravotným postihnutím, a s ambulantnou formou canisterapie pri liečbe psychiatrických pacientov vo FN v Brne. Páčila sa mi atmosféra, ktorá počas terapie vládla, uvoľnené prostredie, detskí pacienti sa na terapiu tešili a rehabilitácia mala pozitívny priebeh. Zaujalo ma najmä, ako dokázali do animoterapie, ktorá prebiehala formou hry a detskí pacienti z nej mali radosť, vložiť nácvik motorických funkcií. 

Foto_L._J._Hanus_Canisterapia_Rehabko_FYZIOPORTAL.SK_(4)

Maťka, canisterapeutka: Ku canisterapii som sa dostala v roku 2005, no už predtým som sa o ňu začala zaujímať. Vtedy však o tejto podpornej metóde ešte nebolo počuť, všetko, čo sme sa naučili, sme sa naučili sami spolu s našimi psíkmi, nikto nám vtedy nevedel pomôcť. Učili sme sa za pochodu a postupne sme si urobili aj vysoké školy so zameraním na pomoc ľuďom, v rámci ktorých som už ja prednášala spolužiakom o tejto metóde. Vytvorili sme si vlastné postupy práce aj metódy. Som rada, že môžem prostredníctvom mojich zvieratiek dať ľuďom aspoň kúsok toho, čo dávajú oni mne. Za najdôležitejšie ale považujem welfare – pohodu zvieratiek využívaných v animoterapiách, nakoľko aj u nich môže nastať syndróm vyhorenia, ako nastáva u ľudí v pomáhajúcich profesiách. Preto sa vo veľkej miere špecializujem práve na túto činnosť. Som zástanca toho, že iba zdravé a spokojné zviera dokáže vydať zo seba maximum a dať ľuďom pozitívnu energiu, ktorú tak veľmi potrebujú. 

Foto_L._J._Hanus_Canisterapia_Rehabko_FYZIOPORTAL.SK_(15)

Aké vlastnosti a zručnosti by mal mať dobrý fyzioterapeut, ktorý sa venuje canisterapii? A aké hodnoty by mal mať dobrý canisterapeut?

Mirka: Fyzioterapeut, ktorý využíva pri terapii canisterapiu by mal mať pozitívny vzťah ku zvieratám, mala by ho baviť detská rehabilitácia a canisterapia. Ku dobrému priebehu canisterapie je potrebné, aby fyzioterapeut dokázal pracovať tímovo, pretože canisterapia obsahuje spoluprácu nielen fyzioteraputa a detského pacienta, ale aj canisterapeuta, psieho terapeuta a rodiča. Tiež je výhodná pri tejto práci kreativita a v neposlednom rade vedomosti z oblasti, pri ktorej canisterapiu používa ako pomocnú liečebnú metódu, či je to detská rehabilitácia, rehabilitácia geriatrických či psychiatrických pacientov a iné.

Foto_L._J._Hanus_Canisterapia_Rehabko_FYZIOPORTAL.SK_(22)

Maťka: Canisterapeut by mal mať v prvom rade pozitívny vzťah k zvieratám, k svojim psíkom, mal by byť komunikatívny, kreatívny, mal by byť otvorený v komunikácii, mal by spolupracovať s fyzioterapeutom, často aj so psychológom a mal by brať ohľad na svoje zvieratá. 

Foto_L._J._Hanus_Canisterapia_Rehabko_FYZIOPORTAL.SK_(18)

Aká je spätná väzba klientov na canisterapiu?

Ohlasy klientov na canisterapiu sú veľmi pozitívne. Prostredníctvom našich psíkov sa nám podarilo napríklad odbúrať fóbiu práve zo psíkov, pre jedného chlapca boli psíky tak silnou motiváciou, že preto, aby ich vyvenčil dal nabok barly, deti s komunikačnými problémami sa integrujú prostredníctvom psíkov lepšie do kolektívu, starší ľudia pri psíkoch radi spomínajú na zvieratká, ktoré mali doma kedysi, psíky si celkovo veľmi chvália a niektorí ich dokonca považujú za ,,svojich doktorov“. :)

Foto_L._J._Hanus_Canisterapia_Rehabko_FYZIOPORTAL.SK_(9)

Za rozhovor veľmi pekne ďakujeme Mirke Vraniakovej z Rehabka v Žiline a Martine Michalkovej, canisterapeutke a riaditeľke neziskovej organizácie Zmysel života. Mirkin profil nájdete tu: Mirka Vraniaková - Rehabko a Maťku Michalkovú neváhajte osloviť prosterdníctvom jej neziskovej organizácie: Zmysel života n.o.. Najbližšie sa možete tešiť na ďalšiu časť rozhovorov, kde sa o svoje úspechy a pokroky s nami podelia samotné deti, ktoré za asistencie psíkov poctivo cvičia.

Autor fotografií: Ľ.J.Hanus