Blog

Rozhovor, Jana Jedličková, lektor a odborný garant kurzu Metódy L. Mojžíšovej

Začiatkom roka strávili členovia našej redakcie jeden príjemný deň v Žiline. Okrem toho, že sme mali príležitosť spoznať skvelý tím Rehabka pod vedením PhDr. Michaely Kotrbancovej Cert.MDT, naskytla sa nám príležitosť zoznámiť sa a vyspovedať aj pani Janu Jedličkovú, žiačku a asistentku pani Hany Volejníkovej, lektorku a odborného garanta kurzu Metódy L. Mojžíšovej. Vo svojom predošlom zamestnaní v chrudimskej nemocnici pôsobila p. Jedličková ako spádová fyzioterapeutka pre tehotné ženy a matky po pôrode. Rovnakým štýlom pokračuje aj jej spolupráca s gynekológmi v pardubickom regióne dnes. Vo svojej praxi denne využíva metódu L. Mojžíšovej, ktorú úspešne aplikuje na svojich klientoch. Aktuálne pôsobí v súkromnom zariadení Rehafir v Českej republike.

Jana_Jedlickova_Fyzioportal.sk_L.J.Hanus

Pani Jedličková, čím Vás zaujala metodika Ludmily Mojžíšovej?

Metoda mě zaujala širokým úhlem pohledu na pacienta. Jedná se dle mého soudu o jeden z nosných pilířů ambulantní péče fyzioterapeuta. Jednotlivé techniky metody - zejména mobilizace žeber a ošetření pánevního dna - doposud nebyly překonány a jsou autorkou metody jedinečně propracovány.

Svojim vznikom ide o staršiu metodiku, je v súčasnosti nejako modernizovaná?

Metoda je stále aktuální, protože vertebroviscerální vazby stále platí. Snažíme se zachovat metodiku takovou, jak ji autorka popsala. Co se mění, je její výklad v kontextu aktuálních trendů moderní fyzioterapie. V manuálních technikách metody tedy významný posun není, ale kde došlo k významnému posunu, je léčebná tělesná výchova. Je nutné znát cviky Mojžíšové, stále mají své místo v terapii, ale byla by chyba upnout se jen na ně. V současné době máme k dispozici i jiné, komplexnější koncepty, z jejichž repertoáru můžeme individuálně zvolit doporučené cvičení s hlubším dopadem na organismus.

Má Ludmila Mojžišová svojich nasledovníkov, ktorí metódu obohacujú o najnovšie poznatky a trendy?

Věrnými následovníky se snažíme být my, lektoři. Snažíme se na svých kurzech předat metodiku v čistém znění, ale upozornit na souvislosti a aktuální trendy ve fyzioterapii. Věřím, že věrnými následnovníky jsou absolventi našich kurzů, kterým metodika funguje a věřím, že dále šíří její jméno a svými klinickými zkušenostmi se utvrzují o jejím efektu. Samozřejmě je potřeba podložit metodiku vědeckou činností. Minulý rok jsem vedla jednu diplomovou práci studenta v Bratislavě na téma vazba jednostranného spasmu pánevního dna a blokáda kontralaterálního sakroiliakálneho skloubení. Tento rok jiná studentka píše práci na Karlově Univerzitě o vazbě spasmu pánevního dna na dysmenorheu.

Jana_Jedlickova_Fyzioportal.sk

Váš kurz je rozdelený na 4 časti, A-B-C-D, ktoré je nutné absolvovať postupne, teda v abecednom poradí. Do časti D vstupuje aj doktor, gynekológ. Akú máte skúsenosť z praxe, čo sa týka spolupráce gynekológ - fyzioterapeut v Čechách? Ako túto spoluprácu vnímate u nás, na Slovensku?

Problém celé spolupráce je v tom, že lékaři si představují, že Mojžíšová je pouze o cvičení. V rámci studia na medicíně nemají ani jeden semestr o rehabilitační medicíně (možná pár hodin jako volitelný předmět) a v rámci atestace nic. Vědí, že některé problémy mouhou být "od zad", ale tím to končí. Není to jejich chyba, protože jim to nikdo neřekl. Je na nás, abychom šířili osvětu. Osobně s lékaři z regionu spolupracuji velmi dobře, ale nutné je nakontaktovat. Pan doktor Klačko, který nám na kurzu na Slovensku přednáší, take o celé metodice nevěděl, ale byl nadšen z našeho úhlu pohledu. Obě strany si musí uvědomit, že jde o složitý mezioborový problém a je nutná spolupráce obou oborů. Každý obor má své místo v terapieutické procesu. A na svých kurzech pro fyzioterapuety zvu i lékaře - gynekology - aby měli prostor pro jejich úhle pohledu.

Pani Jane Jedličkovej veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Najbližšie sa dozvieme, či má prínos terapia podľa Mojžíšovej aj u mužskej klientely, a tiež zistíme, aké sú možnosti využitia jógy v kontexte tejto metódy.

Autor fotografii: Ľ.J.Hanus.