Blog

Rozhovor, Ľubica Rostášová, Fyzio care - súkromné fyzioterapeutické zariadenie

Vyspovedali sme Ľubicu Rostášovú z Fyzio care - súkromného fyzioterapeutického zariadenia. Prečítajte si jej názor na dôležitosť prevencie vo fyzioterapii, ako pristupuje k problému ženskej funkčnej sterility a tiež prečo rada v terapii využíva rôzne postupy aj z obľúbenej metódy DNS.

Aký má podľa Vás význam prevencia vo fyzioterapii?

Prevencia je dôležitou súčasťou fyzioterapie, pretože sa v tejto oblasti identifikujú riziká a predchádza sa vzniku alebo zhoršovaniu porúch motorického vývoja a druhotných poškodení pohybového systému. Dôležitá je prevencia chybných motorických stereotypov, ktoré sa v prípade zlého motorického vývoja fixujú a môžu spôsobovať rôzne poruchy pohybového systému. Tie sa neskôr prejavia v období ďalšieho rastu alebo v dospelosti. V oblasti prevencie uplatňujem predovšetkým poznatky z vývojovej kineziológie, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.

fyzio_care_2

Aké metodiky využívate pri liečbe ženskej funkčnej sterility?

Keďže ide o funkčnú poruchu, tak v terapii tejto diagnózy využívam rôzne techniky manuálnej terapie a špeciálne metódy kinezioterapie, pri ktorých pacient získava prežitok z nových polôh a pohybov. V terapii sa vždy zameriavam na zmenu aferentnej signalizácie do centrálneho nervového systému.

Venujete sa diagnostike a terapii dospelých i detských klientov. Od akého veku začínate s deťmi pracovať?

Pracujem s deťmi od novorodeneckého obdobia, vždy podľa indikácie lekára. Úspešnosť terapie závisí od včasného ovplyvnenia patologického motorického prejavu. To znamená, ako skoro ma rodičia s dieťatkom, ktoré má problém psychomotorického charakteru, navštívia. 

rostasova_dieta_2 

Aký je Váš názor na súčasné využitie populárnej metodiky DNS? 

Metóda DNS je ucelený koncept, ktorý vychádza z poznatkov vývojovej kineziológie a cielene ovplyvňuje posturálne a lokomočné funkcie pomocou špecifických polôh, ktoré vidíme v spontánnej motorike zdravého dieťaťa v období 1. roku života. Prostredníctvom toho dochádza cez pohybový aparát k spätnému ovplyvneniu centrálneho nervového systému a k úprave jednotlivých porúch. V terapii pacientov využívam rôzne vstupy aj z tejto metódy, aby som čo najlepšie ovplyvnila aferentnú signalizáciu do centra. 

Ľubkin profil nájdete tu: Ľubica Rostášová

Lubica_Rostarova